Alakokkola

    Alakokkola sijaitsi lähellä Hiitolan pitäjän maantieteellistä keskipistettä sekä samoin lähellä pitäjän uusinta elämänsykkeen keskustaa, aseman tienoota. Asemalta oli Alakokkolaan matkaa noin viisi kilometriä siten, että ensin kuljettiin noin yksi kilometri vanhaa Ilmeen-Kurkijoen valtatietä Kurkijoelle päin, minkä jälkeen poikettiin oikeaan Siisiönmäen kylätielle. Kun oli päästy Siisiönmäen kylän ohi, oltiinkin jo Alakokkolassa. Matkalla oli Sahakoskella menty Kokkolanjoen [Hiitolanjoen] yli. Alakokkola kuului pitäjän viljavimpiin kyliin. Useiden talojen pellot olivat Kokkolanjoen rantapeltoja, muisnaista Laatokan pohjaa, kivetöntä savimultaa. Samanlaisia viljavia maanviljelyskyliä olivat myös naapurikylät: Siisiönmäki, Tiurula, Yläkokkola, Valtola ja Hännilä. Lue lisää

    Lähde: Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 106-110


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: