Hännilä

    Hännilän kylä oli myöhemmän ajan Hiitolassa paitsi maantieteellisen myös liikenteen ja talouselämän keskus. Jo vanhastaan kulki kylän läpi Sortavalan-Viipurin maantie Kurkijoki-Ilmee -suunnassa ja siitä erosi juuri Hännilässä toinen merkittävä maantie Hiitolan Kirkonkylän ja Kaukolan pitäjän läpi Käkisalmeen sekä toinen tie Sahatien ristiltä Pantsarlahden, Hiitolankylän ja Marjakosken kautta Kirvuun. Kylän maanteistä on lisäksi mainittava ns. Kurkijoen tien uusi oikaisutie Haukkavaaran kylän läpi sekä Karjalan radan varteen rakennettu uusi oikotie asemalta Hiitolankylään. Mutta suurimman vaikutuksen teki ja todellisen liikennekeskuksen luonteen antoi Hännilän kylätielle juuri sen läpi rakennettu Karjalan rata sekä myöhemmin rakennettu Käkisalmen kautta kulkeva Hiitolan-Raasu.   Lue lisää

    Lähde: Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 175-209
    Aiheeseen liittyviä linkkejä: