Hömmö

    Hömmön kylää ei oikeastaan koskaan ole ollut olemassa, vaan se laaja alue Hiitolan pitäjän luoteisosassa, mikä sijaitsee Törisevältä Simpeleelle kulkevan ns. Selkätien kahta puolen rajoittuen luoteessa Simpeleen ja Parikkalan rajaan, koillisessa Kokkolanjokeen, kaakossa(Törisevän ja Sikomäen kohdalla) Hiitola-Ilmee -maantiehen sekä lounaassa Virmutjokeen ja Ilmeen rajalinjaan, on vapaasti ottaen kaikki Hömmöä, ja 1930-luvulla se muodosti Hömmön koulupiirin. Alue on siis luode-kaakko -suunnassa noin 10 km pitkä ja koillinen-lounas -suunnassa noin 4-5 km leveä, lähes suunnikkaan muotoinen Kokkolanjoen ja Virmutjoen välinen alue, minkä läpi Selkätie kulki. Hömmön alue koostui Mustolan, Hännilän, Tounaan, Tiurulan, Huiskonniemen, Haapalahden, Ulaskanniemen, Pohjiin, Kylälahden, Kyläjärven ja Uudenkylän salopalstoista, joilla alkuan oli vain mainittujen kylien karjamajoja ja kesätupia, mutta viime vuosisadan loppupuolelta lähtien siellä oli myös vakinaista asutusta, kun joko rantakyläläiset itse tai ne, joille he möivät palstojaan, asettuivat asumaan sinne pysyvästi   Lue lisää

    Lähde: Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 210-225
    Aiheeseen liittyviä linkkejä: