Laurola

    Matkaa asemalle oli Laurolasta noin 11 km. Laurolan kylää ympäröivät Piimälän, Huiskonniemen, haapalahden ja Tujulan kylät.

    Laurolan kylän elämä ja kohtalot kietoutuvat 1700-luvun alkupuolelta asti venäläisiin lahjoitusmaakysymyksiin, kun tsaari Pietari Suuren leski, Katarina I, 8.1.1726 ja 7.8.1726 allekirjoitti ukaasit, joiden nojalla koko Hiitola ja siihen silloin kuulunut Ilmee määrättiin Pietari Suuren sodissa amiraaliksi kohonneen Peter Johan von Sieversin omaisuudeksi. Lahjoitus käsitti 173 taloa, ja päähovi sijaitsi Pukinniemessä, jota kartanon väki nimitti silloin Opparniemeksi. Lokakuun 17. päivänä 1806 tehtiin kuitenkin kauppakirja, jolla Laurolan hovin, joka siihen aikaan käsitti 24 taloa Laurolan, Haapalahden, Tenholan, Päijälän, Huiskonniemen ja Ulaskanniemen kylissä, osti majuri Peter Grigorkoff amiraali von Sieversin perillisiltä.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 311-315


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: