Salokilpola

    Salokilpolaksi nimitettiin suurta, yhtenäistä aluetta Ilmeen maantien kahtapuolen Raivattalan ja Törisevän välillä. Pohjoisessa tämä alue rajoittui Kuoksjärven ja Tutin kyliin ja etelässä Marjakosken asutusalueeseen. Mitoiltaan koko Salokilpolan alue oli noin 4 x 4 km eli noin 1600 ha. Se ei ollut itsenäinen kylä, vaan vanhastaan Kilpolan salopalstojen aluetta ja kuului Kilpolan huutoon, mutta sen pääasiallisimmat asuttajat, Pörstit, olivat muuttaneet paikkakunnalle Hiitolankylästä eikä Kilpolasta.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 362-368


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: