Siisiönmäki

    Siisiönmäkeläiset ovat sitä mieltä, että Siisiönmäki ja Ivankoski oikeastaan olivat yhtä kylää samoin kuin olivat molempien kylien salopalstatkin ikään kuin yhtä aluetta Raivattalan kylän Pahalammen luona. Tosiasiassa kuitenkin Siisiönmäki oli oma kylänsä, jossa viime aikoina oli kahdeksan taloa. Sitä ympäröivät Alakokkola, Hännilä ja Ivankoski. Kylän nimi johtuu joko vanhasta Siisiön tai Siisiäisten suvusta ja sen maisemat olivat tyypillistä jokivarsimaisemaa, kuten Ivankoskellakin.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 358-371


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: