Tiurula

    Tiurula oli muinaisen Hiitolan keskus, ajan, jolloin asutus oli keskittynyt Laatokan rannikolle ja uskontona oli kreikkalaiskatolinen usko. Itsenäiseksi kreikkalaiskatoliseksi seurakunnaksi Tiurula tuli 1500-luvulla. Tämä Tiurulan eräänlainen kukoistuskausi päättyi Stobovan rauhaan 1617, minkä seurauksena Hiitolankin asutusolot muuttuivat (ks. Huiskonniemi), mutta vielä enemmän ne muuttuivat suuren Pohjan sodan ja isonjaon jälkeisinä aikoina. Näistä kolmesta mullistuksesta huolimatta Tiurula säilytti kuitenkin toiseen maailmansotaan ja Karjalan luovutukseen asti asemansa Hiitolan ortodoksisena keskuksena kirkkoineen ja hautausmaineen.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 381-394


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: