Ulaskanniemi

    Ulaskanniemi oli uloimpana kärkenä siinä niemekkeessä, mikä edellä on mainittu Tujulan yhteydessä ja jossa olivat Piimälän, Laurolan ja Tujulankin kylät. Ulaskanniemen vastapäätä, runsaan puoli kilometriä leveän salmen lounaispuolella oli Kilpolan pohjoisin ja suurin saari. Hiitolan asemalta oli Ulaskanniemeen matkaa noin 15 km. Tie kulki Sahakosken, Paksujalan ja Tiurulan kautta Suokantaan ja siitä edelleen Kilpolan tietä Uitonsalmelle, mistä lähti kylätie Ulaskanniemeen.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 400-403


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: