Uusikylä

    Uusikylä oli nimensä mukaisesti Hiitolan uusimman asutuksen aluetta lukuun ottamatta Hömmön salon, Jäävaaran, Ikalan, Mustolan Peräsalon ja Marjakosken uutistiloja. Asukkaat olivat siirtyneet Uuteenkylään lähinnä Raivattalasta käsin, sillä Uudenkylän vanhimpiin asukkaisiin kuuluneet Karvaset olivat entisiä Raivattalan Karvasia, mutta Tanniset ja Klimoffit olivat tulleet kauempaa rantakylistä.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 407-410


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: