YläkokkolaYLÄKOKKOLA-tiivistelmä

    YLÄKOKKOLA

    Yläkokkola oli Kokkolanjoen [Hiitolanjoen] jokivarsikylä Kirkonkylän vastapäätä joen koillispuolella sillä kohdalla, missä Kokkolanjoki virtaa Valtolanjärven läpi ennen Veijalanjärveä. Yläkokkolaa ympäröivät Alakokkola, Valtola, Kylälahti ja Pohjii. Luulisi, että Yläkokkola oli joen ylävirran puolella ja Alakokkola taas alavirran puolella, mutta näin ei suinkaan ole asia, vaan Alakokkola oli ylävirran puolella pitkälti Siisiönmäelle ja Hännilään päin, kun sen sijaan Yläkokkolan kylä ulottui jokeen vain kapeana niittykaistana alavirran puolella Alakokkolan ja Valtolan välissä. Mutta nimi Yläkokkola onkin ymmärrettävä niin, että kun Alakokkola oli alhaalla jokilaaksossa, oli Yläkokkola parhaastaan sen koillis- ja itäpuolella kohoavilla ylävämmillä mailla Kokkolanjoen laakson ja Kylälahden välisillä selänteillä ja ulottui vain, kuten sanottu, kapeana kaistana jokeen Alakokkolan kaakkoispuolella.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 427-434


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: