Pitäjä

    Hiitolan pitäjä sijaitsi pakkoluovutetulla alueella Laatokan länsirannikon keskiosassa. Sen rajakuntina olivat Kaukola, Kirvu, Rautjärvi, Simpele ja Kurkijoki. Asukkaita oli ennen sotia lähes 8500, kyliä 40 ja kansakouluja 15. Nykyään Hiitola on osa Karjalan tasavaltaa. Raja Leningradin alueen (oblastin) ja Karjalan tasavallan välillä ei noudata entisen Hiitolan pitäjän rajoja, vaan osa pitäjän eteläisestä osasta jää Leningradin alueen puolelle. Nykyinen em. alueiden välinen raja sijaitsee Kopsalan lahden tasalla entisen Lipolan kylän alueella.

    Hiitolan pitäjän suurin pituus luoteesta kaakkoon oli 33 km ja leveys koillisesta lounaaseen 20 km. Pinta-ala oli 464 km2, josta viljeltyä 9000 ha ja metsää 38300 ha. Sen halki virtaa Kokkolanjoki eli Hiitolanjoki, joka laskee vetensä Asilan kosken kautta Laatokkaan. Hiitolanjoki saa alkunsa Simpeleen Torsajärvestä. Toinen, Ilmeenjoki lähtee myös Simpeleen puolelta ja laskee Marjakosken ja Kaukolan pitäjän kautta Laatokkaan.

    Hiitola oli rautateitten risteysasema, mikä antoi pitäjälle oman merkittävän leimansa. Aseman lähellä on luonnonnähtävyytenä 50 m korkea Linnavuori ja Laatokan rannalla kaunis Kilpolan saaristo.

    Hiitola oli tyypillinen karjalainen maanviljelyspitäjä. Siellä oli vuosisadan alkukymmeninä myös vahvaa sahateollisuutta, josta mainittakoon Pekonlahdessa sijaitseva A. Ahlström Oy:n omistama Pekonlahden saha omine laivastoineen. Pitäjän alueella oli myös pienempiä sahalaitoksia, tiilitehtaita, voimalaitoksia 2 kpl jne. Ennen kaikkea on mainittava SOK:n sota-aikana rakentama Haukkavaaran tiilitehdas, joka siihen aikaan oli Euroopan uudenaikaisimpia.

    Tekstissä olevat linkit