Koukunniemi

    Koukunniemi oli tyypillinen joenrantakylä Kokkolanjoen [Hiitolanjoen] alajuoksulla siinä, missä joki laajeni Veijalanjärveksi. Sanottiin: "Onha vettä Veijalass, / Toista Torsast tulluo !" Kylän kohdalla järvi kapeni Veijalan ja Valtolan järvien väliseksi matalaksi, kahluupaikkana käytetyksi Koukun salmeksi eli Toron salmeksi, minkä yli hevoset sekä lehmät kahluutettiin tai uitettiin syksykesäisin järven ja joen toisella puolella oleville peltoäpäriköille. Könösen talo oli juuri kahluupaikan vieressä, ja sen pihan läpi kulki tällöin aina koko kylän karja. Kylän nimi Koukunniemi viittaa sukunimeen Koukku tai mahdollisesti myyttisiin nimiin Kauko, Kaukola, Kouko, Koukonniemi.  » Lue lisää

    Lähde:
    Iivar Kemppinen (1972): Hiitolan kylähistoria, s. 285-291


    Aiheeseen liittyviä linkkejä: