Stipendit

  HAKUAIKA 1.8.-31.10.2019

  Hiitola-säätiö jakaa stipendejä valmistumassa oleville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaville opiskelijoille. Stipendiä voi hakea henkilö, jonka opiskelu on loppuvaiheessa ja joka valmistuu hakuvuoden aikana ja jonka vanhempi tai esivanhempi on ollut kirjoilla Hiitolassa vuonna 1939. Stipendi maksetaan hakijan valmistuttua, kun hän on toimittanut tutkintotodistuksen Hiitola-säätiölle


  Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajalle myönnetään stipendinä 250 € ja tiedekorkeakoulun jatkotutkinnon suorittajalle (väitöskirja) 500 €. Hiitolaisuutta tai karjalaisuutta koskeva lopputyö voi kaksinkertaistaa stipendin loppusumman.


  Stipendihakemuksessa tulee olla vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenevät hakijan:
  • henkilötiedot
  • opintojen suuntaus ja vaihe (valmistumisajankohta)
  • mahdollinen jäsenyys hiitolaisessa järjestössä
  • pankkiyhteys
  • virkatodistus sukujuurista
  • vapaamuotoinen selvitys sukujuurista henkilötietoineen Hiitolassa.
  • abstrakti lopputyöstä, jos hakee korotettua stipendiä

  Stipendinsaajalta edellytetään vapaamuotoista Hiitolaa tai hiitolaisuutta käsittelevää kirjoitelmaa, joka voidaan julkaista Hiitola-nettisivujen näkökulmia palstalla. Kirjoitelman pituus n. 300-500 sanaa. Aiheesta toivotaan persoonallisia ja erilaisia lähestymistapoja.

  Stipendien hakuaika on 1.8 - 31.10.2019. Huomioon otetaan postitse tai sähköpostitse hakuaikana toimitetut hakemukset. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään. Postiosoite: Raimo Hannukainen, Hiitola-säätiö, Rannankatu 10, 38840 Niinisalo
  Hakemuksiin liittyviin tiedusteluihin vastaa Hiitola-säätiön asiamies Raimo Hannukainen saatio@hiitola.fi  Puhelimitse ei ole mahdollista vastata tiedusteluihin.
  Stipendinsaajille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse.


  Vuonna 2017 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille:

  Tuomas Jakonen, DI, matemaattis-luonnontiede, Turun yliopisto
  Veera Hirvikoski, KTM, kauppatiede, Vaasan yliopisto
  Pauliina Leino, KM, kasvatustiede, Tampereeen yliopisto
  Akseli Leino, DI, sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto
   

  Vuonna 2016 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille:

  Katri Kivinen, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Satakunnan Ammattikorkeakoulu
  Sari Inkilä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto
  Ilari Pirhonen, diplomi-insinööri/rakennustekniikka, Tampereen Teknillinen yliopisto
  Eeva Pörsti, kauppatieteen maisteri/ekonomi, Turun kauppakorkeakoul

  Vuonna 2015 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille:
  Milla Parkkali, arkkitehti, Oulun yliopisto
  Ulla-Riikka Kangasniemi, taiteen maisteri, Lapin yliopisto
  Anna-Leena Hietaoja, filosofian maisteri/aineen opettaja, Tampereen yliopisto
  Anna-Kaisa Varjus, psykologian maisteri/aineen opettaja, Jyväskylän yliopisto
  Minna Viinanen, materiaalitekniikan DI, Tampereen teknillinen yliopisto
  Johanna Hannukainen, kasvatustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto
  Heidi Poutanen, humanististen tieteiden maisteri/pohjoismaiset kielet, Tampereen yliopisto
  Jesse Kivisaari, oikeustieteen maisteri, Tarton yliopisto

  Vuonna 2014 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille valmistuneille:
  Mari Varjus, kasvatustieteen maisteri, Rauman OKL/Turun Yliopisto
  Elina Säily, oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto
  Toni Kokkonen, teologian maisteri, Helsingin yliopisto
  Helena Puro, filosofian maisteri, Åbo Akademi

  Vuonna 2013 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille valmistuneille: Nina Talvela, Helsingin yliopisto, FM (valm. keväällä 2014)
  Salo Emmi, Sibelius-Akatemia, MuM (valm. keväällä 2014)
  Puputti Ilkka, Sibelius-Akatemia, MuM
  Kuusela Pinja, Helsingin yliopisto, FM
  Laurila Heidi, Jyväskylän yliopisto, FM
  Hannukainen Raimo, Tampereen yliopisto, HM

  Vuonna 2012 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille valmistuneille:
  Fagerroos Laura, National University of Ireland, MA antropol.
  Häkli Antti, Tallinnan Yliopisto, TaM
  Iltanen Annamaria, Dublin City University, MA of Business
  Kalliola Suvi-Elina, Tampereen yliopisto, HM
  Nurmi Meri Tampereen, Teknillinen yliopisto, DI
  Paukkunen Ilkka, Itä-Suomen yliopisto, YM
  Tuhkunen Annina, Helsingin yliopisto, FM
   
  Vuonna 2011 stipendit on myönnetty seuraaville hiitolaisjuurisille valmistuneille:
  Jakonen Markus, Turun yliopisto, DI
  Kekki Helinä; Turun yliopisto, KM
  Kivelä Paula, Hämeen AMK, tradenomi yAMK
  Koistinen Riikka, Lapin yliopisto, TaM
  Lehtonen Aura London School of Econimics and Political Sciences, MSc Gendeer (YTM)
  Mäki-Mikola Iidamaria, Turun yliopisto, KM
  Susi Hanna, Helsingin yliopisto, MMM
  Vuontela Suvimarja, University of Tromso, MP (FM)