Hiitolankylän talot ja suvut

  Numerointi perustuu Hiitolan rippikirjojen talonumerointiin.

  Talon nimi on kirjoitettu lainausmerkkien (") sisään. Mikäli talon/torpan kirjat on muutettu toiseen taloon kuuluvaksi, on myöhempi talon numero merkitty nuolen (>) perään.

  v. 1838-1370

  n:o 1838-50 1851-60 1861-70
  1 Lasonen, Paucuin Kiuru, Paukkunen A Huuhka, B Lasonen, C Paukkunen
  2 Ahokas A Ahokas, B Ahokas A Ahokas (>7A, >7B), B Ahokas
  3 Ahokas Ahokas Kokko (>7C)
  4 Pauckuin A Paukkunen, B Paukkunen A Paukkunen, B Paukkunen
  5 Kiuru A Kiuru, B Kiuru A Kiuru (>23A), B Kiuru (>21C), C Kiuru (>22A)
  6 Sunicka Sunikka A Sunikka (>21B), B Sunikka (>29A, >5A)
  7 Ahokas "Moisiolax" A Bragge, B Ahokas, C Weijalainen A Bragge (>22B), B Bragge (>22C), C Ahokas (>3A)
  8 Salokiuru "Salokiuru" A Kiuru, B Kiuru, C Kiuru, D Kiuru, E Kiuru, F Kiuru "Salokiuru" A Kiuru, B Kiuru, C Kiuru, D Kiuru, E Kiuru, F Kiuru, G Kiuru
  9 Wuohenlax "Wuohenlaks" (>11) Savolainen "Äikänniemi" A Turkki, B Sunikka
  10 Myggrä Mykrä, B Mykrä, C Mykrä, D Mykrä, E Mykrä, F Mykrä Mykrä (>10A), B Mykrä (>12B, >17A), C Mykrä (>10C, >17B), D Mykrä (>17C), E Mykrä (>17D), F Mykrä (>10B)
  11 Äicännemi "Äikäinnemi" (>9) Turkki "Wuohenlaks" Toiviain, Kojo
  12 Ruuska A Ruuska, B Ruuska, C Ruuska, D Kärhä, Ruuska A Ruuska, B Ruuska, C Kärhä (>12A), D Ruuska (>12C)
  13 Ahokas Paukkunen, Ahokas A Paukkunen (>Weijala 14), B Ahokas (>Weijala 14), C Ahokas
  14 Warjus A Warjus, B Kekki, C Warjus A Warjus (16A), B Warjus (>1C), C Kekki (>16B), D Warjus, E Warjus (>16C), F Riikonen (>16D)
  15 15 & 16
  Skyttä, Piippu
  15 & 16
  A Skyttä, B Piippu
  15 & 16
  A Skyttä (>27A, >27B), B Piippu
  16
  17 Riikoin A Riikonen, B Riikonen, C Riikonen, D Riikonen A Riikonen (kuolleet), B Riikonen (>14A), C Riikonen (>14B), D Riikonen (>14C)
  18 Joroin A Hohtari, B Joronen, C Joronen, D Riikonen, E Riikonen A Hohtari (>18A), B Joronen (>15A), C Joronen, D Riikonen (>29B), E Ahokas
  19 Ahokas, Kiuru "Alaisjärvi" Ahokas "Alaisjärvi" A Ahokas, B Ahokas, C Jyrkiäinen, D Ahokas (>19E, >19F)
  20 Bragge Bragge A Mykrä, B Bragge (>5), Karjalainen
  21 Pörsti Pörsti A Pörsti (>8B), B Pörsti, C Pörsti, D Pörsti (>8A)
  22 Pörsti A ?, B Kuronen, Pörsti A Pörsti (>20A), B Kuronen (>torpare), C Kuronen, D Kuronen, E Pörsti (>20B)
  23 Kiuru "Meskanmäki" Joronen "Meskanmäki" Joronen (>15B)
  24 Wirolain A Ristolain, B Ristolain A Ristolainen (>1D), B Ristolainen (>21A)
  25 Waldoin Waldonen, Häkkinen A Waldonen, B Kähkönen
  26 Könönen Könönen, Lukka Könönen
  27 Jakoin, Skyttä, Jyrkiäin, Roini, Wiinain A Jakonen, B Skyttä, C Tattari, D Jyrkiäinen, E Jyrkiäinen, F Ojalainen A Piippu, B Tattari (>3B), C Jyrkiäinen (>13A), D kiuru (>6A), E Warjus (>2A), F Kaljunen (>28D), G Kiuru (>24A)
  28 Roiha, Bragge(Marjankoski), Kaljuin A Roiha, B Roiha, C Roiha, D Kiuru,"Marjakoski": E Bragge, F Bragge, G Bragge, H Kaljunen, I Kaljunen, K Karjalainen A Jakonen, B Roiha, C Roiha, D Roiha (>28C),"Marjankoski": E Bragge, F Bragge, G Bragge, H Bragge, Kaljunen (>6B), I Bragge, Kaljunen (>25C), K Kaljunen
  29 Ahokas Kokko A Ahokas (>7D), B Ahokas (>7E)

  30

  (entinen n:o 1)

  31

  (entinen n:o 12)

  32

  (entinen n:o 4)

  Lähde: Hiitolan rippikirjat

  v. 1871-1900

  n:o 1871-80 1881-90 1891-1900
  1 A Huuhka, B Lasonen, C Warjus, D Ristolainen A Huuhka, B Lasonen, C Warjus, Roiwanen, D Ristolainen "Lasonen" A Huuhka, B Lasonen, C Warjus, Roiwanen, D Ristolainen
  2 A Warjus, B Ahokas A Warjus, B Ahokas "Markk'ahokas" A Warjus, B Ahokas
  3 Mykrä, B Tattari Mykrä, B Tattari "Moisiolahti" A Mykrä, B Tattari
  4 A Paukkunen, B Paukkunen A Paukkunen, B Paukkunen "Paukkula" A Paukkunen, B Paukkunen
  5 A Sunikka, B Bragge A Sunikka, B Bragge "Rakilahti" A Sunikka, B Bragge
  6 A Kiuru, B Kaljunen, C Kaljunen A Kiuru, B Kaljunen, C Kaljunen "Kaljunen" A Kiuru, B Kaljunen, C Kaljunen
  7 A Ahokas, B Ahokas, C Kokko, D Ahokas A Ahokas, B Ahokas, C Kokko, D Ahokas, Kemppinen, E Kemppinen "Josua" A Ahokas, B Ahokas, C Kokko, D Ahokas, E Kemppinen
  8 A Pörsti, B Pörsti A Pörsti, B Pörsti "Suurpörsti" A Pörsti, B Pörsti
  9 "Äikänniemi" A Turkki, B Sunikka, C Sunikka A Turkki, B Sunikka, C Sunikka "Äikänniemi" A Turkki, B --, C Heiskanen, Sunikka
  10 Mykrä, B Mykrä Mykrä, B Mykrä "Pienmykrä" A Mykrä, Paksujalka, B Mykrä, Louhelainen
  11 Kojo A Hiukka, B Häkli "Wuohenlahti" A Hiukka, B Häkli
  12 A Kärhä, B Ahokas, C Ruuska AA Kärhä, Ab Koiwula, B Ahokas, C Ruuska "Ruuskanmäki" AA Kärhä, Ab Koivula, B Riikonen, C Ruuska
  13 Jyrkiäinen A Jyrkiäinen "Suolahti" A Jyrkiäinen, Ahokas
  14 A Riikonen, B Riikonen, C Riikonen A Riikonen, B Riikonen, C Riikonen "Lahtola" A Riikonen, B Riikonen, C Riikonen
  15 A Joronen, B Joronen A Joronen, Swärd, B Joronen "Joronen" A Joronen, B Joronen
  16 A Warjus, B Kekki, C Ristolainen, D Riikonen A Warjus, B Kekki, C Ristolainen, D Riikonen "Sirkanmäki" A Warjus, B Kekki, C Ristolainen, D Riikonen
  17 Mykrä, B Mykrä, C Mykrä, D Mykrä Mykrä, B Mykrä, C Mykrä, D Mykrä "Suurmykrä" A Mykrä, Räsänen, B Mykrä, C Tenhonen, A Mykrä, Tutti, Hämäläinen, D Mykrä
  18 Hohtari A Hohtari "Suolahenmäki" A Hohtari
  19 "Alasjärvi" A Ahokas, B Ahokas, C Jyrkiäinen, D Piippu, E Ahokas, F Ahokas A Huittinen, B Ahokas, C Jyrkiäinen, D Piippu, E Mykrä, F Ahokas "Pehkonen" A Huittinen, B Toiwainen, Ahokas, C Jyrkiäinen, E Ruotsalainen, Mykrä, F Ahokas
  20 A Pörsti, Ba Pörsti, Bb Pörsti A Pörsti, B Pörsti, C Pörsti "Pienpörsti" A Pörsti, Ijäs, Ollikainen, B Pörsti, C Pörsti
  21 A Ristolainen, B Sunikka, C Kiuru A Ristolainen, B Sunikka, C Kiuru "Piippulainen" A Ristolainen, Lindqvist, Ba Sunikka, Bb Hirvonen, C Kiuru
  22 A Kiuru, B Bragge, C Bragge A Kiuru, B Bragge "Pärttylinniemi" A Juvonen, Kiuru, B Bragge
  23 Kiuru A Kiuru "Taipale" A Kyttä, Kiuru, Leskinen
  24 A Kiuru A Kiuru "Kyttä" A Kiuru
  25 A Waldonen, B Kähkönen, C Kaljunen A Waltonen, B Kähkönen, C Kaljunen, Roiha "Kasikullanmäki" A Waltonen, B Kähkönen, C Roiha, Kaljunen
  26 Könönen (Fålkehemmans garen) 'relsitilanomistaja' Könönen "Pantsarlahti" 'relssitilanomistaja' Könönen
  27 A Skyttä, B Skyttä A Kyttä, B Kyttä "Piipunmäki" A Kyttä, B Kyttä
  28 A Jakonen, B Tutti, Ca Roiha, Cb Roiha, D Kaljunen A Jakonen, B Tutti, C Roiha, D Roiha, E Kaljunen, F Inkinen "Wuohimäki" A --, B --, C Roiha, D Roiha, E Kaljunen, F Inkinen, Riikonen
  29 A Sunikka, B Riikonen A Sunikka, B Riikonen "Kitsilä" A Sunikka, B --
  30 (entinen n:o 1) "Pahalampi" A Roiwanen, Ba Ristolainen, Bb Ristolainen
  31 (entinen n:o 12) "Jänismäki" A --, B Antinpelto Koivula, Miettinen, C --, D Ahokas, Riikonen
  32 (entinen n:o 4) "Mäkelä" A Paukkunen, B Paukkunen

  Lähde: Hiitolan rippikirjat